Certificaten En Milieu

Kwaliteitszorg

Wij hechten veel waarde aan het nakomen van onze beloftes en het opbouwen en versterken van de relaties met onze klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.We staan voor goede levertijden en professionele kennis van product en productie. Ook hechten we veel waarde aan een prettige werkomgeving waar we met plezier kunnen werken, zodat we lol houden in het werk.
Een gestructureerde organisatie is nodig om een betrouwbare, goede leverancier te zijn voor onze klanten, een geïntegreerd kwaliteit- en milieumanagement volgens de richtlijnen van de ISO 9001 en ISO14001 helpt ons daarbij en is ondersteunend bij het realiseren van een continue verbetering van onze organisatie

Milieuzorg

Zorg voor het milieu maakt integraal deel uit van het algemene beleid van Araco. Wij voldoen in ieder geval aan de geldende milieuwet- en regelgeving. We proberen de milieubelasting van onze activiteiten op ieder gebied te verkleinen. Daarbij hebben brongerichte maatregelen onze voorkeur boven effectgerichte maatregelen. Minder energie verbruiken levert bovendien een kostenbesparing op. Continue zijn we op zoek naar betaalbare duurzame alternatieven voor producten uit ons assortiment. Het hanteren van een geïntegreerd kwaliteit- en milieumanagement volgens de richtlijnen van de ISO 9001 en ISO14001 helpt ons hierbij.

BSCI: Business Social Compliance Initiative

Als internationaal bedrijf met vestigingen in Roemenië en China vinden we het bijzonder belangrijk dat de mondiale arbeidsomstandigheden voldoen aan een rechtvaardig niveau. Vandaar dat Araco zich in augustus 2013 heeft aangesloten bij het Business Social Compliance Initiative.

Door middel van deelname aan de BSCI dragen wij ons steentje bij aan een verantwoordelijke toekomst en een goede kwaliteit van de wereldwijde werkomstandigheden. Het doel van de BSCI is om te zorgen dat er bij de leveranciers in risicolanden een duidelijk aanwijsbare verbetering in arbeidsomstandigheden aangetoond kan worden, waarbij minimaal wordt voldaan aan de vastgestelde tien basisvoorwaarden van de Code Of Conduct (zie: www.bsci-intl.org/our-work/bsci-code-conduct).

Dit doel dient binnen zes jaar bij tweederde van onze leveranciers in risicolanden bereikt te zijn. Wij van Araco streven er echter naar binnen drie jaar al zo ver te zijn.

Visie BSCI

“BSCI’s visie is een wereld waarin vrijhandel en duurzame wereldwijde toeleveringsketens hand in hand gaan. BSCI streeft naar globale toeleverings-ketens, bestaande uit fabrieken en landbouwbedrijven, waarin gewerkt wordt conform nationale wetgevingen en de IAO conventies.”

 Meer informatie is te vinden op www.bsci-intl.org.  

Download certificaten:

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

BSCI

 

BAPP

BAPP